Pašlaik lasāt ...
English News, Jaunumi

ZKLB stipendijas bērnu dalībai latviešu vasaras nometnēs / Scholarships for Latvian Summer Camps

Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrība arī šogad piešķirs stipendijas dalībai bērnu un jauniešu latviešu vasaras nometnēs ASV!

Šovasar notiek tradicionālās ikgadējās latviešu nometnes – Mežotne, Kursa, Garezers, Katskiļi, divas 3×3 nometnes (Garezerā un Katskiļos).
_________
KAS
ZKLB stipendija dalībai bērnu un jauniešu latviešu vasaras nometnēs ASV.

KURŠ
Stipendijai var pieteikties ZKLB biedrs vai ZKLB biedra bērns (līdz 18.g.v., vismaz vienam no vecākiem pieteikšanās brīdī jābūt ZKLB biedram).

KAD
Pieteikums brīvā formā jānosūta ZKLB priekšsēdei T. Zoldnerei līdz svētdienai, 15. maijam (ieskaitot), uz e-pastu: taira.zoldnere.
_________

Stipendijas apmēru noteiks ZKLB valde savā maija sēdē atkarībā no pieteikumu skaita un stipendiju fonda lieluma.
Bērnam/jaunietim, kas piedalījies nometnē ar ZKLB atbalstu, pēc tam jāiesūta ZKLB valdei īss stāstījums par to, kā gāja/kas patika nometnē.

***
P.S. Ja pašlaik neesat ZKLB biedrs, bet vēlaties izmantot šo iespēju pieteikties stipendijai, tad esat laipni aicināts iestāties! Mēs priecājamies par katru jaunu biedru, kurš atbalsta latviešu sabiedrisko darbu.
Iestāšanās anketa u.c. info atrodama biedrības mājas lapā: https://zklb.wordpress.com/ka-iestaties/

________________________________________________

Latvian Association of Northern California will be granting scholarships for participation of children and youth in Latvian summer camps in the USA!

This summer several annual Latvian camps are held – Mežotne, Kursa, Garezers, Catskills, two 3×3 camps (Garezers and the Catskills).
_________
WHAT
ZKLB scholarship for participation of children and youth in Latvian summer camps in the United States.

WHO
NCLA members can apply or member’s child (up to 18 years old, at least one of the parents at the time of application must be NCLA member).

WHEN
The application form must be sent in free form to NCLA chairman T. Zoldnere until Sunday, 15 May (inclusive), by e-mail: taira.zoldnere@gmail.com.
_________

NCLA board will decide on scholarships in its May meeting, depending on the number of applications and the size of the scholarship fund.
The child / youth who participated in the camp with NCLA support needs to send a brief report about how was the camp afterwards.

***
P.S. If you are not currently a member of NCLA, but would like to take this opportunity to apply for a scholarship, then you are welcome to become a member! We welcome every new member who supports the Latvian society work.

Application and other info can be found on the NCLA website: https://zklb.wordpress.com/english/

 

Advertisements

Discussion

Comments are closed.

Ziedot

Tuvākie sarīkojumi

  • Tikšanās ar EM un uzņēmēju delgāciju October 29, 2017 at 2:00 PM – 4:00 PM
  • Valsts svētku sarīkojums November 19, 2017 at 1:00 PM – 3:00 PM
  • Baltic Christmas Fair - Ziemassvētku tirdziņš December 2, 2017 at 10:00 AM – 4:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco CA 94114