Pašlaik lasāt ...
English News, Jaunumi

ZKLB aicina pieteikties stipendijām dalībai latviešu vasaras nometnēs ASV

Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrība arī šogad piešķirs stipendijas dalībai bērnu un jauniešu latviešu vasaras nometnēs ASV!

Šovasar notiek vairākas ikgadējās latviešu nometnes – Mežotne, Kursa, Garezers, Katskiļi, divas 3×3 nometnes (Garezerā un Katskiļos). Plašāka informācija apkopota ZKLB mājas lapā: https://zklb.wordpress.com/nometnes/.

KAS: ZKLB stipendija dalībai bērnu un jauniešu latviešu vasaras nometnēs ASV.

KURŠ: Stipendijai var pieteikties ZKLB biedrs vai ZKLB biedra bērns (līdz 18.g.v., vismaz vienam no vecākiem pieteikšanās brīdī jābūt ZKLB biedram).

KAD: Pieteikums brīvā formā jānosūta ZKLB priekšsēdei T. Zoldnerei līdz 10. maijam (ieskaitot), uz e-pastu: taira.zoldnere.

Stipendijas apmēru noteiks ZKLB valde savā maija sēdē atkarībā no pieteikumu skaita un stipendiju fonda lieluma.
Bērnam/jaunietim, kas piedalījies nometnē ar ZKLB atbalstu, pēc tam jāiesūta ZKLB valdei īss stāstījums par to, kā gāja/kas patika nometnē.

*************************
ENGLISH
*************************
Northern California Latvian Association will be granting scholarships for participation of children and youth in Latvian summer camps in the USA!
Several annual Latvian camps are held every summer – Mežotne, Kursa, Garezers, Catskills, and 3×3 camps. NCLA website has all the links to Latvian camp websites: https://zklb.wordpress.com/nometnes

WHAT: NCLA scholarship for participation in Latvian summer camps in the United States.

WHO: NCLA members can apply or member’s child (up to 18 years old, at least one of the parents at the time of application must be NCLA member).

WHEN: The application must be sent in email to NCLA chairwoman Taira Zoldnere by May 10 (included): taira.zoldnere.

NCLA board will decide on scholarships in its May meeting, depending on the number of applications and the size of the scholarship fund.
The child who participated in the camp with NCLA support is expected to send a brief report about how they liked the camp.

Advertisements

Discussion

Comments are closed.

Ziedot

Tuvākie sarīkojumi

  • Ancient Bonfire Night August 25, 2018 at 6:00 PM – 8:00 PM What is The Night of Ancient Bonfires? The Baltic communties of the Bay Area will be joining our friends and families back home who will be lighting bonfires along the Baltic Sea on this day. We will light a bonfire on the Ocean Beach in San Francisco. The Baltic Sea is a link between our…
  • Diskusija par Saeimas vēlēšanām September 16, 2018 at 1:00 PM – 3:00 PM
  • Sanfrancisko Jaunā teātra izrāde "Sprīdītis?" September 30, 2018 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States
  • 13.Saeimas vēlēšanas October 6, 2018 at 7:00 AM – 8:00 PM
Advertisements