Dubultpilsonība

2014. gada 2. februārī ZKLB rīkoja informatīvu semināru par dubultpilsonības jautājumiem, kur M. Andersons un T.Zoldnere stāstīja par Latvijas pilsoņa iespējām un pieteikšanās pilsonībai  procedūru.

Semināra video ierakstu var noskatīties šeit: 

* * *

2013. gada 1. oktobrī spēkā stājās Pilsonības likuma grozījumi, kas pieļauj dubultpilsonības izveidošanos.

Informācija par pilsonības pieprasīšanas kārtību ir latviešu un angļu valodās, taču iesnieguma un apliecinājuma veidlapa ir tikai latviešu valodā (to nosaka Valodas likums).

Lūdzu uzmanīgi izlasīt tālāko informāciju, jo tā satur atbildes uz lielāko daļu jautājumu, kādi var rasties pilsonības pieprasītājiem.

Informācija apkopota no LR vēstniecības ASV mājas lapas http://www.mfa.gov.lv/usa un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājas lapas http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsoniba/. Ja jums ir konkrēti jautājumi, lūdzam vērsties LR vēstniecībā ASV pa tālruņiem: +1-202-328-2840; +1-202-328-2881; +1-202-328-2882, vai rakstīt e-pastu: consulate.usa@mfa.gov.lv.

* * *

I. Ja Jums jau ir Latvijas pilsonība un esat kļuvis arī par citas valsts pilsoni, tad Jums ir jāinformē Latvijas iestādes par dubultpilsonību. Lai to izdarītu, nosūtiet uz vēstniecību:

 • iesniegumu (veidlapu meklējiet šeit)
 • otrās pilsonības valsts pases kopiju (vai citu dokumentu kas apliecina, ka esat šīs valsts pilsonis).

Valstu sarakstu, ar kurām ir pieļaujama dubultpilsonības izveidošanās, meklējiet šeit. Ja Jūs esat kļuvis par tādas valsts pilsoni, ar kuru nav pieļauta dubultpilsonības izveidošanās, tad Jūsu pienākums ir atteikties no Latvijas pilsonības.

II. Ja jums pašlaik nav Latvijas pilsonība, bet vēlaties to pieprasīt:

1. Jums vispirms ir jāizvēlas viens no pamatojumiem pilsonības pieprasīšanai:

1) Trimdinieki un viņu pēcteči, kuri dzimuši (un dzims) līdz 2014. gada 1. oktobrim

Pilsonību var prasīt Latvijas pilsoņi, kuriem bija Latvijas pilsonība 1940. gada 17. jūnijā un kuri devās trimdā bēgot no okupācijas un pameta Latviju laikposmā no 1940. gada 17. jūnija līdz 1990. gada 4. maijam un minētā iemesla dēļ neatgriezās Latvijā, kā arī viņu pēcnācēji, kuri dzimuši līdz 2014. gada 1. oktobrim. Var saglabāties dubultpilsonība ar jebkuru citu valsti!

2) Jūsu dzimšanas brīdī vismaz viens no vecākiem bija Latvijas pilsonis

Šajā gadījumā Jums drīkst izveidoties dubultpilsonība ar Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts pilsonību vai Austrālijas, Brazīlijas, Jaunzēlandes pilsonību (bērniem drīkst izveidoties dubultpilsonība ar jebkuru valsti, taču līdz 25 gadiem būs jāizdara izvēle).

3) Jūs esat etniskais latvietis vai līvs

Pieprasot pilsonību, pamatojoties ar etnisko izcelsmi, būs jākārto valodas eksāmens Latvijā! Var saglabāties dubultpilsonība ar jebkuru citu valsti!

2. Jāiesniedz dokumenti:

 1. Iesniegums ar lūgumu atzīt par Latvijas pilsoni (veidlapa; veidlapa bērnam)
 2. Personu apliecinošs dokuments (pase vai cits ID)
 3. Dzimšanas apliecība (ASV dzimušajiem tā jāapliecina ar Apostille)
 4. Laulības apliecība vai laulības šķiršanas dokuments (ASV izdotie dokumenti jāapliecina ar Apostille)
 5. Bērnu dzimšanas apliecības (ASV dzimušajiem tās jāapliecina ar Apostille)
 6. Dokumenti, kas apliecina tiesības iegūt pilsonību (skatīt zemāk redzamos sarakstus)
 7. Nodevas par dokumentu pārsūtīšanu.

Dokumenti, kas apliecina tiesības iegūt pilsonību kā trimdiniekam vai tā pēctecim:

  1. Trimdinieka pirmās Latvijas brīvvalsts pase vai cits dokuments (piemēram, dzimšanas apliecība ar norādītu pavalstniecību), kas apliecina Latvijas pilsonību uz 1940. gada 17. jūniju;
  2. Rakstisks apliecinājums, ka trimdinieks pameta Latviju, glābdamies no okupācijas (veidlapa) un minētā iemesla dēļ neatgriezās Latvijā;
  3. Trimdinieka pēcnācējiem – radniecību apliecinoši dokumenti ar trimdinieku.

Dokumenti, kas apliecina tiesības iegūt pilsonību pamatojoties uz faktu, ka dzimšanas brīdī viens no vecākiem bija Latvijas pilsonis:

  1. Vecāka, kurš ir Latvijas pilsonis, pases kopija
  2. Dokuments par atteikšanos no tās valsts pilsonības, ar kuru nav atļauta dubultpilsonība (bērniem līdz 18 gadu vecumam nav jāatsakās no citu valstu pilsonības)
  3. Dokumentārs apliecinājums, ka nav citas valsts pilsonis. Šis dokuments jāiesniedz tikai tiem, kuri pieprasa pilsonību kā Latvijas pilsoņi uz 1940. gada 17. jūniju vai to pēcnācēji.

Dokumenti, kas apliecina tiesības iegūt pilsonību uz etniskās izcelsmes pamata:

  1. Dokuments, kas apliecina priekšteču dzīvesvietu Latvijas teritorijā laika posmā no 1881. gada līdz 1940. gada 17. jūnijam
  2. Radniecību apliecinoši dokumenti ar šo priekšteci
  3. Dokuments, kas apliecina tautību (ja nevar pierādīt savu tautību, tad vecāku vai vecvecāku)
  4. Dokuments par valodas prasmes pārbaudes nokārtošanu Latvijā.

Dokumentus var iesniegt personīgi Latvijas vēstniecībā Vašingtonā vai arī nosūtot tos pa pastu uz vēstniecību, konsulārā nodeva 60 USD jāpievieno Money order (pay to: Embassy of Latvia).

Jāiesūta vai nu dokumentu oriģināli vai apliecinātas dokumentu kopijas (pases kopija nav jāapliecina). ASV izdoti dokumenti obligāti jāapliecina ar Apostilli.

Dokumentu oriģinālus vēstniecībā nokopēs un oriģinālus nosūtīs atpakaļ. Dokumentu oriģinālu atpakaļ nosūtīšana ar US Postal Services ierakstītu sūtījumu maksā 10 USD, ar Federal Express 30 USD.

Ja iesūtāt dokumentu kopijas, tad tās vispirms jāapliecina notariāli (Public notary) un tad vēl Office of the Secretary of State jāuzliek Apostille. Dokumenti pa pastu jāsūta: Embassy of Latvia, 2306 Massachusetts Avenue NW, Washington DC 20008.

Pilsonības pieprasījuma dokumenti tiks pārsūtīti uz Latviju Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kura ir atbildīgā institūcija pilsonības lietās. Jūs iesniegtie dokumenti tiks izskatīti likumā noteiktajā laikā (viena mēneša laikā Latvijas pilsoņu bērniem, četru mēnešu laikā trimdiniekiem un viena gada laikā etniskajiem latviešiem un līviem). Gadījumā, ja nebūsiet iesūtījuši visus nepieciešamos dokumentus, tad pilsonības piešķiršanas process var tikt pagarināts līdz brīdim, kad tiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

P.S. Katram trimdiniekam ir jāaizpilda un jāparaksta divas no minētajām veidlapām: gan iesniegums, gan arī apliecinājums. Iesnieguma veidlapas ir divas atšķirīgas: vienu lieto gadījumos, ja pilsonību prasa sev, otru – ja prasa savam bērnam jaunākam par 15 gadiem.

Advertisements

Comments are closed.

Donate

Upcoming Events

 • The Night of Ancient Lights August 31, 2019 at 7:00 PM – 9:00 PM What is The Night of Ancient Bonfires? The Baltic communties of the Bay Area will be joining our friends and families back home who will be lighting bonfires along the Baltic Sea on this day. We will light a bonfire on the Ocean Beach in San Francisco. The Baltic Sea is a link between our…
 • Sanfrancisko Jaunā teātra izrāde "Sprīdītis?" October 6, 2019 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States
 • Baltic Christmas Fair December 7, 2019 at 10:00 AM – 4:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco CA 94114
Advertisements