Studentu korporācijas ZK

Tuvākie sarīkojumi

Pašlaik nav ieplānotu sarīkojumu.


Studentu korporācijas Ziemeļkalifornijā šodien

Šobrīd Ziemeļkalifornijā aktīvākā ir studentu korporācijas Talavija kopa, kas uz kopīgiem vakariem aicina apkārtnes buršu no dažādām korporācijām. Sarīkojumi notiek vairākas reizes gadā.

Interesenti (korporāciju locekļi vai studenti, kas vēlētos iestāties) aicināti sazināties ar konventa amatpersonām:

Untitled-23

k! Talavija seniors Miķelis Munters 


Studentu korporāciju vēsture Ziemeļkalifornijā

(teksts no grāmatas “Latvieši Sanfrancisko un tās apkārtnē”)

Līdz ar trimdas pirmo jauno organizāciju veidošanos, atplauka arī pirmskaŗa Latvijas akadēmiskās saimes tradicijas un organizācijas, kas tās bija iznesušas cauri kaŗa un bēgļu gaitām. Tādas bija korporācijas, vienotnes, konkordijas, u.c. kuŗas jau gandrīz visas bija atjaunojušas darbību pēckaŗa Vācijā. Tā arī Ziemeļkalifornijā uz šiem pamatiem turpināja darboties daudzas no šīm organizācijām, apzinot vecos biedrus un piesaistot jaunus no tagad studējošās jaunatnes rindām. Daudzas no tām strauji uzplauka, kamēr citas uzturēja darbību tikai veco dalībnieku mūža laikā.

Visaktīvākās bija studentu korporācijas, uzturot kopības aktīvitāti Korporāciju kopā (K!K!). Tai bija izbūvēta mītne Sanfrancisko Latviešu draudzes nama pagraba stāvā, ko izmantoja arī atsevišķās korporācijas saviem konventiem. Kopas locekļi tur pulcējās kārtējos konventos, alus vakaros un gadskārtējos komeršos. Kopš tā laika, ar K!K! iniciātīvu, tika rīkota arī gadskārtējā Latvijas Universitātes dibināšanas atcere, ar aktu un akadēmisko balli. Tāpat rīkojām arī pulkveža Oskara Kalpaka nāves dienas atceri ar dievkalpojumu un ģimeņu vakaru. K!K! rīkotā Akadēmiskā balle atšķīrās no parastiem deju vakariem ar savu formalitāti un stilu.

Kā lielākās un ilgāk pastāvošās izveidojās studentu korporācijas Lettonia un Talavija.

Agrajos trimdas gados šeit bija izveidojusies arī plaša latviešu Studenšu korporāciju kopa (S!K!K!), kas jau 1962. gada 29. aprīlī rīkoja zinātniski literāro pēcpusdienu Somu klubā Berkelejā.

No citām akadēmiskām organizācijām šeit aktīvākā un plašākā bija konkordija Valdemārija, kas uzsāka darbību Ziemeļkalifornijā 1961. gadā, kā arī studenšu vienotne Zinteniece.

Advertisements

Comments are closed.

Ziedot

Tuvākie sarīkojumi

  • Ancient Bonfire Night August 25, 2018 at 6:00 PM – 8:00 PM What is The Night of Ancient Bonfires? The Baltic communties of the Bay Area will be joining our friends and families back home who will be lighting bonfires along the Baltic Sea on this day. We will light a bonfire on the Ocean Beach in San Francisco. The Baltic Sea is a link between our…
  • Diskusija par Saeimas vēlēšanām September 16, 2018 at 1:00 PM – 3:00 PM
  • Sanfrancisko Jaunā teātra izrāde "Sprīdītis?" September 30, 2018 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States
  • 13.Saeimas vēlēšanas October 6, 2018 at 7:00 AM – 8:00 PM
Advertisements