Studentu korporācijas ZK

Tuvākie sarīkojumi

Pašlaik nav ieplānotu sarīkojumu.


Studentu korporācijas Ziemeļkalifornijā šodien

Šobrīd Ziemeļkalifornijā aktīvākā ir studentu korporācijas Talavija kopa, kas uz kopīgiem vakariem aicina apkārtnes buršu no dažādām korporācijām. Sarīkojumi notiek vairākas reizes gadā.

Interesenti (korporāciju locekļi vai studenti, kas vēlētos iestāties) aicināti sazināties ar konventa amatpersonām:

Untitled-23

k! Talavija seniors Miķelis Munters 


Studentu korporāciju vēsture Ziemeļkalifornijā

(teksts no grāmatas “Latvieši Sanfrancisko un tās apkārtnē”)

Līdz ar trimdas pirmo jauno organizāciju veidošanos, atplauka arī pirmskaŗa Latvijas akadēmiskās saimes tradicijas un organizācijas, kas tās bija iznesušas cauri kaŗa un bēgļu gaitām. Tādas bija korporācijas, vienotnes, konkordijas, u.c. kuŗas jau gandrīz visas bija atjaunojušas darbību pēckaŗa Vācijā. Tā arī Ziemeļkalifornijā uz šiem pamatiem turpināja darboties daudzas no šīm organizācijām, apzinot vecos biedrus un piesaistot jaunus no tagad studējošās jaunatnes rindām. Daudzas no tām strauji uzplauka, kamēr citas uzturēja darbību tikai veco dalībnieku mūža laikā.

Visaktīvākās bija studentu korporācijas, uzturot kopības aktīvitāti Korporāciju kopā (K!K!). Tai bija izbūvēta mītne Sanfrancisko Latviešu draudzes nama pagraba stāvā, ko izmantoja arī atsevišķās korporācijas saviem konventiem. Kopas locekļi tur pulcējās kārtējos konventos, alus vakaros un gadskārtējos komeršos. Kopš tā laika, ar K!K! iniciātīvu, tika rīkota arī gadskārtējā Latvijas Universitātes dibināšanas atcere, ar aktu un akadēmisko balli. Tāpat rīkojām arī pulkveža Oskara Kalpaka nāves dienas atceri ar dievkalpojumu un ģimeņu vakaru. K!K! rīkotā Akadēmiskā balle atšķīrās no parastiem deju vakariem ar savu formalitāti un stilu.

Kā lielākās un ilgāk pastāvošās izveidojās studentu korporācijas Lettonia un Talavija.

Agrajos trimdas gados šeit bija izveidojusies arī plaša latviešu Studenšu korporāciju kopa (S!K!K!), kas jau 1962. gada 29. aprīlī rīkoja zinātniski literāro pēcpusdienu Somu klubā Berkelejā.

No citām akadēmiskām organizācijām šeit aktīvākā un plašākā bija konkordija Valdemārija, kas uzsāka darbību Ziemeļkalifornijā 1961. gadā, kā arī studenšu vienotne Zinteniece.

Advertisements

Comments are closed.

Advertisements

Ziedot

Tuvākie sarīkojumi

  • ZKLB biedru pilnsapulce February 25, 2018 at 1:00 PM – 3:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States
  • Imanta Dimanta koncerts March 11, 2018 at 2:00 PM – 4:00 PM
  • Egg Dyeing workshop March 25, 2018 at 11:00 AM – 12:30 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States Come and learn about Latvian Easter traditions, including learn how to decorate and boil the Easter eggs!
  • LA vīru kora "Uzdziedāsim brāļi" koncerts April 7, 2018 at 3:00 PM – 6:00 PM