Nometnes 2019

Latviešu vasaras nometnes ASV 2019. gadā

MEŽOTNE

“Mežotne” ir bērnu vasaras nometne, kas domāta 4 – 14 gadus veciem bērniem. Mežotnē uzņem 6 – 14 gadus vecus bērnus, kuri piedalās vecuma grupās, un 4 – 5 gadus vecus bērnus Mazputniņu grupā, ja tie ir vecāka vai cita ģimenes locekļa uzraudzībā.

Nometne šogad notiks no 4. – 10. augustam Rietumkrasta Latviešu izglītības centrā Šeltonā, Vašingtonas štatā.

Vairāk informācijas un pieteikšanās mājas lapā www.mezotne.org.

KURSA

„Kursa” ir latviešu vasaras vidusskolas programma, kas domāta 14 – 18 gadus veciem jauniešiem. Nometne šogad notiks no 7. jūlija līdz 3. augustam Rietumkrasta Latviešu izglītības centrā Šeltonā, Vašingtonas štatā.

Vairāk informācijas un pieteikšanās mājas lapā www.kursa.org.

GAREZERS

Garezers piedāvā nometnes dažādās grupās: bērnu dārzs (bizbiz bērni) ir domāts bērniem no 3 līdz 6 gadu vecumam, bērnu nometne ir domāta bērniem no 6 līdz 10 gadu vecumam (kas ir beiguši K-4. klasi), sagatavošanas skola ir domāta jauniešiem no 11 līdz 13 gadu vecumam (kas ir beiguši 5.-7. klasi), vasaras vidusskola domāta jauniešiem no 14 līdz 17 gadu vecumam (beiguši 8. – 11. klasi).

Pieteikties var elektroniski mājas lapā www.garezers.org.

KATSKIĻI

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes nometne Ņujorkas štata Katskiļu kalnos notiek no jūlija līdz augustam.

Katskiļos notiek vairāki nometnes periodi: bērniem, vecumā no 6,5 līdz 14 gadiem, kas runā latviski, Valodas periods (Latvian Heritage Camp) bērniem vecumā no 7 līdz 15 gadiem, kas maz prot vai nemaz nerunā latviski„Īkšķīšu” nometne: Domāta no 2 līdz 6 gadus veciem bērniem, kas nedēļu ilgo nometņošanas posmu pavada kopā ar māti, tēvu vai citu pieaugušo, “Heritage Īkšķīši” nometne mazajiem bērniem, kuri nerunā latviski.

Pieteikties var elektroniski mājas lapā http://www.katskilunometne.org.

3X3 SAIETI

Garezerā – no 4. līdz 11. augustam, saietu vadīs Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa, e-pasts: MZaeska@gmail.com

Katskiļos – no 18. līdz 25. augustam, saietu vadīs Ingrīda Jansone, e-pasts: ibjansons@gmail.com

Citur pasaulē 3×3 nometnes šogad notiks Latvijā, Anglijā, Īrijā un Norvēģijā.

Vairāk informācijas par 3×3 nometnēm visā pasaulē mājas lapā: http://www.3×3.lv

2X2 Pasaules latviešu JAUNIEŠU vasaras nometnes

Notiks Kanādā no 26. jūnija līdz 3.jūlijam Saulainē, netālu no Toronto.

No 26. jūlija līdz 2.augustam Latvijā, Latgalē.

Pieteikties uz 2×2 nometnēm aicināti gan ārzemēs, gan Latvijā dzīvojošie jaunieši no 18 līdz 30 gadu vecumam.

Plašāka informācija un pieteikšanās: http://www.2x2pasaule.com.

Comments are closed.

Donate

Upcoming Events

  • Sanfrancisko Jaunā teātra izrāde “Tīrelis” September 20, 2020 at 1:00 PM – 3:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco‎ CA‎ 94114nUnited States 1.sastāvs
  • Sanfrancisko Jaunā teātra izrāde “Tīrelis” September 27, 2020 at 4:00 PM – 6:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco‎ CA‎ 94114nUnited States 2.sastāvs
  • Latviešu skolas izlaidums October 11, 2020 at 12:00 PM – 3:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States Izlaidums, koncerts, viesības. Visi mīļi aicināti!