Saites

Latviešu organizācijas Kalifornijā

Ziemeļkalifornijas Latviešu Luterāņu draudze | www.zkldraudze.wordpress.com

Ziemeļkalifornijas Latviešu kredītsabiedrība | www.latviancu.wordpress.com

Latvijas 100gades svinības Ziemeļkalifornijā | www.lv100norcal.wordpress.com

XVI Rietumkrasta Dziesmu svētki San Jose 2015 | www.latviansongfest2015.org

Dienvidkalifornijas Latviešu biedrība | www.biletens.com

San Diego Latviešu Evanģeliski Luteriskā Draudze | www.sandiegodraudze.com

Latvijas Goda konsulāts Ziemeļkalifornijā | www.latvia-sf.org

Kalifornijas Latviešu uzņēmēju biznesa saiets “KLUBS” | www.latvianbusiness.us

Latviešu organizācijas Amerikā

Amerikas Latviešu Apvienība | www.alausa.org

Pasaules Brīvo latviešu apvienība | www.pbla.lv

Latvijas vēstniecība ASV | www.latvia-usa.org

Baltic American Freedom League | www.bafl.com

Latvian relief Fund of America, Inc. | www.lrfa.org

XIV Vispārējie Latviešu Dziesmu un deju svētki ASV – 2017 | www.latviansongfest2017.com

Organizācijas Kanādā

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā | www.lnak.net

XIV Latviešu dziesmu svētki Kanādā – 2014 | www.latviansongfest.com

Informācija par Latviju angļu u.c. valodās

Informācija par Latviju | www.latvia.eu

Advertisements

Comments are closed.

Ziedot

Tuvākie sarīkojumi

  • Valmieras teātris "Medību pils" September 30, 2017 at 4:00 PM – 6:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States
  • "Latvian Mittens" - ehxibit and workshop October 14, 2017
  • ZKLB Valdes sēde October 15, 2017 at 1:00 PM – 3:00 PM 425 Hoffman Ave, San Francisco
  • Valsts svētku sarīkojums November 19, 2017 at 1:00 PM – 3:00 PM