Stipendijas

ZKLB stipendijas dalībai latviešu vasaras nometnēs

ZKLB katru gadu piešķir stipendijas dalībai latviešu vasaras nometnēs (Kursa, Mežotne, Garezers, Katskiļi, 3×3 un 2×2 nometnes).

Stipendijai var pieteikties ZKLB biedrs vai ZKLB biedra bērns (līdz 18 gadu vecumam). Pēc nometnes apmeklējuma katram stipendijas saņēmējam jāiesniedz ZKLB valdei neliels pārskats par nometnes apmeklējumu.

2017. gadā stipendijām jāpiesakās līdz 10. maijam, nosūtot lūguma rakstu brīvā formā ZKLB priekšsēdei Tairai Zoldnerei uz e-pastu taira.zoldnere@gmail.com. 

ZKLB valde lemj par stipendiju piešķiršanu un to apjomu maija valdes sēdē. Lēmumu paziņo katram pretendentam individuāli. Pēc maija valdes sēdes pieteikumi 2017. gada stipendijām vairs netiek pieņemti.

ZK Latviešu luterāņu draudzes stipendijas

ZK Latviešu luterāņu draudze piešķir Artura Jullas stipendijas kā finansiālu atbalstu centīgiem universitātes, koledžas vai kādas citas valsts atzītas augstākās mācību iestādes studentiem.

Stipendijas domātas studentiem, kas pierādījuši ne tikai labas akadēmiskās sekmes, bet arī interesi un spējas uzturēt un veicināt latviešu valodas, kultūras un sabiedriskās vērtības.

Priekšroka tiek dota Ziemeļkalifornijā un ASV rietumkrastā dzīvojošiem studentiem. Pieprasītājiem jāiesniedz savas dzīves apraksts, kurā minēti sasniegumi, aktivitātes un nākotnes ieceres.

Pieprasījumi un vismaz divu sabiedrisko darbinieku – piemēram, skolotāju vai mācītāju atsauksmes iesūtāmas līdz katra gada 1. novembrim draudzes priekšniekam Gvīdo Bergmanim, 678 Daffodil Drive, Benicia, CA 94510, tel: 707-748-0138, fax: 707-748- 0971

Amerikas Latviešu apvienības stipendijas

ALA piedāvā un piešķir stipendijas latviešu studentiem gan vasaras vidusskolām, gan studijām universitātēs un koledžās. Plašāka informācija atrodama ALAs mājas lapas Izglītības sadaļā.

Advertisements

Comments are closed.

Ziedot

Tuvākie sarīkojumi

  • Baltic Christmas Fair - Ziemassvētku tirdziņš December 2, 2017 at 10:00 AM – 4:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco CA 94114
  • ZKLB valdes sēde December 10, 2017 at 1:00 PM – 3:00 PM
  • Latviešu skolas Ziemassvētku sarīkojums December 17, 2017 at 12:30 PM – 4:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States Aicināti visi! Programmā teātra izrāde, mielasts, loterija un citas izklaides!
  • Sanfrancisko mazā teātra aktieru izrāde "Juveliera jubileja" January 20, 2018 at 4:00 PM – 6:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States