Valde un Padome

ZKLB valde 2017. gadā

Valdes priekšsēde: Taira Zoldnere

Priekšsēdes vietnieks: Normands Melbārdis

Sekretāre / Informācija / Arhīvs: Una Veilande ▪ zklbiedriba@gmail.com

Kasieris / grāmatvedis: Andrs Ziediņš

Palīgkasieris: Andris Hincenbergs

Biedrzine: Astrīda Ramāns-Goldman

ALAs pārstāvis: Andris Ramāns

Atbildīgā par izglītību: Māra Linde

Atbildīgais par sportu: Mārtiņš Andersons

Valdes locekļi: Uldis Ramāns, Jānis Birznieks, Indris Klimanis, Laura Ramanis

Revīzijas komisija: Gvīdo Bergmanis, Andris Pētersons, Rūta Brūniņš-Grand

PAŠDARBĪBAS KOPAS

ZK Latviešu skola: Māra Linde

ZK Latviešu koris: Kārlis Veilands

Tautas deju kopa „Ritenītis”: Ingrīda Birznieks

ZK Apskats redaktore: Laima Martinskis

ZKLB Padome 2017. gadā

Priekšsēde Taira Zoldnere, sekretāre Una Veilande, padomes locekļi: Aldis SimsonsAndris HincenbergsNormands Melbārdis, Mārtiņš Andersons. 

Advertisements

Comments are closed.

Ziedot

Tuvākie sarīkojumi

  • Valmieras teātris "Medību pils" September 30, 2017 at 4:00 PM – 6:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States
  • "Latvian Mittens" - ehxibit and workshop October 14, 2017
  • ZKLB Valdes sēde October 15, 2017 at 1:00 PM – 3:00 PM 425 Hoffman Ave, San Francisco
  • Valsts svētku sarīkojums November 19, 2017 at 1:00 PM – 3:00 PM