Valde un Padome

ZKLB valde 2019. gadā

Valdes priekšsēdis: Mārtiņš Andersons

Sekretāre / Informācija / Arhīvs: Una Veilande ▪ zklbiedriba@gmail.com

Kasieris / grāmatvedis: Andris Hincenbergs

Biedrzine: Astrīda Ramāns-Goldman

ALAs pārstāvis: Andris Ramāns

Atbildīgā par izglītību: Māra Linde

Atbildīgais par sportu: Mārtiņš Andersons

Valdes locekļi: Taira Zoldnere, Jānis Birznieks, Indris Klimanis, Normands Melbārdis

Revīzijas komisija: Gvīdo Bergmanis, Andris Pētersons, Rūta Brūniņš-Grand

PAŠDARBĪBAS KOPAS

ZK Latviešu skola: Edgars Kalns

ZK Latviešu koris: Kārlis Veilands

Tautas deju kopa „Ritenītis”: Ingrīda Birznieks

ZKLB Padome 2019. gadā

Priekšsēdis Mārtiņš Andersons, sekretāre Una Veilande, padomes locekļi: Aldis SimsonsAndris HincenbergsJānis Birznieks, Taira Zoldnere. 

ZKLB valdes, padomes un Revīzijas komitejas locekļi

Comments are closed.

Donate

Upcoming Events

  • Pianista Jura Žvikova koncerts January 26, 2020 at 1:00 PM – 3:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States
  • Maizes diena February 8, 2020 at 11:00 AM – 3:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States