Valde un Padome

ZKLB valde 2020. gadā

Valdes priekšsēdis: Mārtiņš Andersons

Sekretāre / Informācija / Arhīvs: Una Veilande ▪ zklbiedriba@gmail.com

Kasieris / grāmatvedis: Andris Hincenbergs

Biedrzine: Astrīda Ramāns-Goldman

ALAs pārstāvis: Andris Ramāns

Atbildīgā par izglītību: Māra Linde

Atbildīgais par sportu: Mārtiņš Andersons

Valdes locekļi: Taira Zoldnere, Indris Klimanis, Normands Melbārdis

Revīzijas komisija: Gvīdo Bergmanis, Andrejs Salmiņš, Rūta Brūniņš-Grand

PAŠDARBĪBAS KOPAS

ZK Latviešu skola: Edgars Kalns

ZK Latviešu koris: Kārlis Veilands

Sanfrancisko Jaunais teātris: Māra Lewis

Tautas deju kopa „Ritenītis”: Ingrīda Birzniece

ZKLB Padome 2020. gadā

Priekšsēdis Mārtiņš Andersons, sekretāre Una Veilande, padomes locekļi: Aldis SimsonsAndris HincenbergsJānis Birznieks, Taira Zoldnere. 

Comments are closed.

Donate

Upcoming Events

  • Sanfrancisko Jaunā teātra izrāde “Tīrelis” September 20, 2020 at 1:00 PM – 3:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco‎ CA‎ 94114nUnited States 1.sastāvs
  • Sanfrancisko Jaunā teātra izrāde “Tīrelis” September 27, 2020 at 4:00 PM – 6:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco‎ CA‎ 94114nUnited States 2.sastāvs
  • Latviešu skolas izlaidums October 11, 2020 at 12:00 PM – 3:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States Izlaidums, koncerts, viesības. Visi mīļi aicināti!