Par ZK Apskats

Pie Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrības pastāv periodisks izdevums “ZIEMEĻKALIFORNIJAS APSKATS”, kas iznāk 9 reizes gadā.

Izdevuma mērķis ir veicināt nacionālo, sabiedrisko, kulturālo sadarbību un darbības sekmēšanu. Tas reizē ir arī Biedrības oficiālais izdevums.

REDAKTORE: Andrejs Gulbis | tālr. 415-750-9666 |  andrejsg@sbcglobal.net..

Redkolēģija: Una Veilande, Linda Kalna. Korektore: Linda Kalna.

Raksti, fotogrāfijas un sludinājumi iesūtāmi līdz katra mēneša 1. datumam Andrejam Gulbim uz e-pastu andrejsg@sbcglobal.net..

Redakcija bez maksas izsūta ZK Apskatu pa e-pastu visiem Biedrības biedriem, bet drukāto versiju nosūta visiem interesentiem, kuri izteikuši vēlēšanos to saņemt un atsūtījuši vismaz $45 ziedojumu gadā.

Pastāv iespēja pasūtīt „ZK Apskats” elektronisko versiju par $20 gadā. 

Ziedojumi ZK Apskatam sūtāmi ZKLB kasierim: Andrim Hincenbergam (14739 Harold Avenue, San Leandro, CA 94578) ar atzīmi: ZK Apskatam

Iespēja ievietot sludinājumu “Apskatā”:

Apskata cenradis

Advertisements

Comments are closed.

Donate

Upcoming Events

  • ZKLB biedru pilnsapulce March 10, 2019 at 1:00 PM – 3:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States
  • Baltic Movie Day March 23, 2019 at 12:30 PM – 3:30 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States
Advertisements