Par ZK Apskats

Pie Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrības pastāv periodisks izdevums “ZIEMEĻKALIFORNIJAS APSKATS”, kas iznāk 9 reizes gadā.

Izdevuma mērķis ir veicināt nacionālo, sabiedrisko, kulturālo sadarbību un darbības sekmēšanu. Tas reizē ir arī Biedrības oficiālais izdevums.

REDAKTORE: Laima Martinskis | tālr. (408) 759 1009 | laima.martinskis@gmail.com.

Redkolēģija: Una Veilande, Jānis Trapāns, Linda Kalna. Korektore: Linda Kalna.

Raksti, fotogrāfijas un sludinājumi iesūtāmi līdz katra mēneša 1. datumam Laimai Martinskis: 90 Highland Ave, Los Gatos, CA 95030 vai uz e-pastu laima.martinskis@gmail.com.

Redakcija bez maksas izsūta ZK Apskatu pa e-pastu visiem Biedrības biedriem, bet drukāto versiju nosūta visiem interesentiem, kuri izteikuši vēlēšanos to saņemt un atsūtījuši vismaz $45 ziedojumu gadā.

Pastāv iespēja pasūtīt „ZK Apskats” elektronisko versiju par $20 gadā. 

Ziedojumi ZK Apskatam sūtāmi ZKLB palīgkasierim: Andrim Hincenbergam (14739 Harold Avenue, San Leandro, CA 94578) ar atzīmi: ZK Apskatam

Iespēja ievietot sludinājumu “Apskatā”:

Apskata cenradis

Advertisements

Comments are closed.

Advertisements

Ziedot

Tuvākie sarīkojumi

  • ZKLB biedru pilnsapulce February 25, 2018 at 1:00 PM – 3:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States
  • Imanta Dimanta koncerts March 11, 2018 at 2:00 PM – 4:00 PM
  • Egg Dyeing workshop March 25, 2018 at 11:00 AM – 12:30 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States Come and learn about Latvian Easter traditions, including learn how to decorate and boil the Easter eggs!
  • LA vīru kora "Uzdziedāsim brāļi" koncerts April 7, 2018 at 3:00 PM – 6:00 PM