Par ZK Apskats

Pie Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrības pastāv periodisks izdevums “ZIEMEĻKALIFORNIJAS APSKATS”, kas iznāk 9 reizes gadā.

Izdevuma mērķis ir veicināt nacionālo, sabiedrisko, kulturālo sadarbību un darbības sekmēšanu. Tas reizē ir arī Biedrības oficiālais izdevums.

Redkolēģija: Una Veilande, Linda Kalna. Korektore: Linda Kalna.

Raksti, fotogrāfijas un sludinājumi iesūtāmi uz e-pastu zklbiedriba@gmail.com.

Redakcija bez maksas izsūta ZK Apskatu pa e-pastu visiem Biedrības biedriem, bet drukāto versiju nosūta visiem interesentiem, kuri izteikuši vēlēšanos to saņemt un atsūtījuši vismaz $45 ziedojumu gadā.

Pastāv iespēja pasūtīt „ZK Apskats” elektronisko versiju par $20 gadā. 

Ziedojumi ZK Apskatam sūtāmi ZKLB kasierim: Andrim Hincenbergam (14739 Harold Avenue, San Leandro, CA 94578) ar atzīmi: ZK Apskatam

Iespēja ievietot sludinājumu “Apskatā”:

Apskata cenradis

Advertisements

Comments are closed.

Donate

Upcoming Events

  • The Night of Ancient Lights August 31, 2019 at 7:00 PM – 9:00 PM What is The Night of Ancient Bonfires? The Baltic communties of the Bay Area will be joining our friends and families back home who will be lighting bonfires along the Baltic Sea on this day. We will light a bonfire on the Ocean Beach in San Francisco. The Baltic Sea is a link between our…
  • Sanfrancisko Jaunā teātra izrāde "Sprīdītis?" October 6, 2019 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States
  • Baltic Christmas Fair December 7, 2019 at 10:00 AM – 4:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco CA 94114
Advertisements