Par ZK Apskats

Pie Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrības pastāv periodisks izdevums “ZIEMEĻKALIFORNIJAS APSKATS”, kas iznāk 9 reizes gadā.

Izdevuma mērķis ir veicināt nacionālo, sabiedrisko, kulturālo sadarbību un darbības sekmēšanu. Tas reizē ir arī Biedrības oficiālais izdevums.

REDAKTORE: Laima Martinskis | tālr. (408) 759 1009 | laima.martinskis@gmail.com.

Redkolēģija: Una Veilande, Jānis Trapāns, Linda Kalna. Korektore: Linda Kalna.

Raksti, fotogrāfijas un sludinājumi iesūtāmi līdz katra mēneša 1. datumam Laimai Martinskis: 90 Highland Ave, Los Gatos, CA 95030 vai uz e-pastu laima.martinskis@gmail.com.

Redakcija bez maksas izsūta ZK Apskatu pa e-pastu visiem Biedrības biedriem, bet drukāto versiju nosūta visiem interesentiem, kuri izteikuši vēlēšanos to saņemt un atsūtījuši vismaz $45 ziedojumu gadā.

Pastāv iespēja pasūtīt „ZK Apskats” elektronisko versiju par $20 gadā. 

Ziedojumi ZK Apskatam sūtāmi ZKLB palīgkasierim: Andrim Hincenbergam (14739 Harold Avenue, San Leandro, CA 94578) ar atzīmi: ZK Apskatam

Iespēja ievietot sludinājumu “Apskatā”:

Apskata cenradis

Advertisements

Comments are closed.

Ziedot

Tuvākie sarīkojumi

  • Ancient Bonfire Night August 25, 2018 at 6:00 PM – 8:00 PM What is The Night of Ancient Bonfires? The Baltic communties of the Bay Area will be joining our friends and families back home who will be lighting bonfires along the Baltic Sea on this day. We will light a bonfire on the Ocean Beach in San Francisco. The Baltic Sea is a link between our…
  • Diskusija par Saeimas vēlēšanām September 16, 2018 at 1:00 PM – 3:00 PM
  • Sanfrancisko Jaunā teātra izrāde "Sprīdītis?" September 30, 2018 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States
  • 13.Saeimas vēlēšanas October 6, 2018 at 7:00 AM – 8:00 PM
Advertisements