ZKL Vēstures grāmata

Grāmata “Latvieši Sanfrancisko un tās apkārtnē”

ZKLV baneris

Grāmata izdota 2011. gadā, Sanfrancisko, Kalifornijā.

Izdevējs – Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrība. Library of Congress Control Number 2011929427

Atbildīgais redaktors – Raimonds G. Slaidiņš†, korektors – Uldis Ramāns, datorsalikums – Ansis Pommers.

No redaktora:

Lai tematiski apskatītu galvenās latviešu aktivitātes Sanfrancisko līča apkārtnē, esam sadalījuši šīs grāmatas saturu 29 nodaļās, pēc aktivitātes vai organizācijas nosaukuma. Mēģinot sniegties, cik tālu varam šajā vāji dokumentētā vēsturē, ir iespējams, ka daļa vēstures fakti nav pilnīgi jeb arī daļēji atkārtojas vairākās nodaļās.

Kopš šī grāmata galvenokārt ir veltīta latviešu saimei, kura vēl turas pie savas valodas, tad nav tai angļu valodas tulkojuma. Tas varētu būt mūsu nākamās paaudzes uzdevums.

——

In an attempt to cover all the activities of the Latvian community in the San Francisco Bay Area, this book is divided into 29 chapters, by name of the activity or by an organization. Since we are trying to reach back into poorly documented history, some of the facts could no longer be fully verified.

Since this book is dedicated primarily to the local Latvians, who still cherish their language, we did not provide an English translation. Perhaps that could be a task for our future generations.

We have translated the Table of Contents for your convenience.

Vēstures grāmatu par latviešiem Sanfrancisko un tās apkaimē iespējams iegādāties, rakstot biedrībai uz e-pastu: zklbiedriba@gmail.com. Grāmata maksā $35.

Advertisements

Comments are closed.

Advertisements

Ziedot

Tuvākie sarīkojumi

  • ZKLB biedru pilnsapulce February 25, 2018 at 1:00 PM – 3:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States
  • Imanta Dimanta koncerts March 11, 2018 at 2:00 PM – 4:00 PM
  • Egg Dyeing workshop March 25, 2018 at 11:00 AM – 12:30 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States Come and learn about Latvian Easter traditions, including learn how to decorate and boil the Easter eggs!
  • LA vīru kora "Uzdziedāsim brāļi" koncerts April 7, 2018 at 3:00 PM – 6:00 PM