ZKL Vēstures grāmata

Grāmata “Latvieši Sanfrancisko un tās apkārtnē”

ZKLV baneris

Grāmata izdota 2011. gadā, Sanfrancisko, Kalifornijā.

Izdevējs – Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrība. Library of Congress Control Number 2011929427

Atbildīgais redaktors – Raimonds G. Slaidiņš†, korektors – Uldis Ramāns, datorsalikums – Ansis Pommers.

No redaktora:

Lai tematiski apskatītu galvenās latviešu aktivitātes Sanfrancisko līča apkārtnē, esam sadalījuši šīs grāmatas saturu 29 nodaļās, pēc aktivitātes vai organizācijas nosaukuma. Mēģinot sniegties, cik tālu varam šajā vāji dokumentētā vēsturē, ir iespējams, ka daļa vēstures fakti nav pilnīgi jeb arī daļēji atkārtojas vairākās nodaļās.

Kopš šī grāmata galvenokārt ir veltīta latviešu saimei, kura vēl turas pie savas valodas, tad nav tai angļu valodas tulkojuma. Tas varētu būt mūsu nākamās paaudzes uzdevums.

——

In an attempt to cover all the activities of the Latvian community in the San Francisco Bay Area, this book is divided into 29 chapters, by name of the activity or by an organization. Since we are trying to reach back into poorly documented history, some of the facts could no longer be fully verified.

Since this book is dedicated primarily to the local Latvians, who still cherish their language, we did not provide an English translation. Perhaps that could be a task for our future generations.

We have translated the Table of Contents for your convenience.

Vēstures grāmatu par latviešiem Sanfrancisko un tās apkaimē iespējams iegādāties, rakstot biedrībai uz e-pastu: zklbiedriba@gmail.com. Grāmata maksā $35.

Advertisements

Comments are closed.

Ziedot

Tuvākie sarīkojumi

  • Baltic Christmas Fair - Ziemassvētku tirdziņš December 2, 2017 at 10:00 AM – 4:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco CA 94114
  • ZKLB valdes sēde December 10, 2017 at 1:00 PM – 3:00 PM
  • Latviešu skolas Ziemassvētku sarīkojums December 17, 2017 at 12:30 PM – 4:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States Aicināti visi! Programmā teātra izrāde, mielasts, loterija un citas izklaides!
  • Sanfrancisko mazā teātra aktieru izrāde "Juveliera jubileja" January 20, 2018 at 4:00 PM – 6:00 PM 425 Hoffman AvenSan Francisco, CA, United States